Информация за Плащания към Мастерлийз

Плащания към Мастерлийз

БАКБ
IBAN: BG98BGUS91601006924900
BIC: BGUSBGSF

БАНКА ДСК
IBAN: BG36STSA93000026647670
BIC: STSABGSF

Българска Банка за Развитие
IBAN: BG36BG57NASB96201014184601 – лева
IBAN: BG36BG39NASB96201414184601 – евро
BIC: NASBBGSF

Плащане по удобна за вас сметка на дружеството чрез посещение на каса на EasyPay.

Бланки и документи

1. Декларация За Обработването На Лични Данни

СВАЛИ ТУК

2. Удостоверения

СВАЛИ ТУК

3. Искане за коригиране, допълване, преносимост, прекратяване на обработването, изтриване на лични данни, както и във връзка с автоматизирано вземане на решения

СВАЛИ ТУК

4. Тарифа – За таксите и комисионните на Мастерлийз ООД за клиенти. Всички цени са без ДДС в сила от 15.12.2023

СВАЛИ ТУК

5. Общи условия за договори за финансов лизинг, сключвани от Мастерлийз ООД с физически лица – потребители

СВАЛИ ТУК