Оперативен или Финансов Лизинг: Какви са Разликите, Сравнение и Предимствата?

Навигация за съдържанието в статията Финансов или Оперативен лизинг:

В тази кратка статия ще разкрием разликите между Финансовия и оперативния лизинг и кой е най-подходящия вариант за Вас.
представлява изключително популярна алтернатива за тези, които желаят да придобият автомобил. Въпреки това, когато се изправите пред избора между оперативния и финансовия лизинг, важно е да осъзнаете разликите между тези две опции. В този материал ще проучим подробно какво представляват тези два типа лизинг и какви са техните основни различия, с цел да ви помогнем да направите осведомено и уверено решение, което отговаря на вашите конкретни нужди и обстоятелства.

Какво е Оперативен Лизинг

Оперативният лизинг е подходящ за клиенти, които ценят гъвкавостта и удобството. При този тип лизинг клиентът заплаща месечни вноски за използване на автомобила за определен период от време, обикновено между 2 и 5 години. В края на периода клиентът просто връща автомобила на лизинговата компания и може да избере нов модел за следващия период. Основното предимство на оперативния лизинг е, че той не обвързва клиента с дългосрочен ангажимент и позволява редовна смяна на автомобила. Освен това месечните вноски обикновено са по-ниски, тъй като покриват само разходите за използване на автомобила.

Какво е Финансов Лизинг

Финансовият лизинг, от друга страна, представлява форма на финансиране на покупката на автомобил. По време на лизинговия период клиентът изплаща месечни вноски, които покриват цената на автомобила, плюс лихвата. В края на периода клиентът има възможност да закупи автомобила, като плати остатъчната стойност.

Основното предимство на финансовия лизинг е възможността да станете собственик на автомобила в края на договорния период. Този тип лизинг също предлага по-широка гама от финансови продукти и услуги, включително опции за прехвърляне на амортизация и данъчни облекчения, а на юридическите лица позволява да възстановяват начисления данък добавена стойност в наемните вноски.

Сравнение между Финансов и Оперативен лизинг

Собственост:

Освен това, при оперативния лизинг обикновено месечните вноски са по-ниски, тъй като не се изплаща пълната цена на автомобила, а само разликата между неговата цена и останалата му стойност след изтичане на договорния период. В сравнение, при финансовия лизинг, месечните вноски са по-високи, но клиентът има по-голям контрол и възможност да участва в по-нататъшния процес на собственост и развитие на автомобила.
Накратко: При оперативния лизинг, клиентът просто ползва автомобила и го връща в края на периода, без да става негов собственик. Срещу това, при финансовия лизинг, клиентът има възможността да закупи автомобила в края на договорния период и да стане негов собственик.

Дължими суми:

В оперативния лизинг месечните вноски обикновено са по-ниски, защото покриват само разходите за използване на автомобила. Те включват такси за лизинговата компания, застраховка, поддръжка и евентуални ремонти. С други думи, клиентът плаща за правото да ползва автомобила, но не за неговата стойност.

Във финансовия лизинг, месечните вноски са по-високи, тъй като покриват цялата цена на автомобила, плюс лихвата. Този вид лизинг е подобен на купуване на автомобил на изплащане, като месечните плащания се извършват през определен период от време. В края на този период, след плащането на последната вноска, клиентът има възможност да стане собственик на автомобила.

Гъвкавост:

Оперативният лизинг предлага по-голяма гъвкавост, позволявайки на клиентите да сменят автомобила си по-често. Финансовият лизинг предоставя възможност за станете собственик на автомобила, но се свързва с по-голяма ангажираност.

Предимства на Финансов или Оперативен

Лизинг

Оперативен Лизинг:

  • Гъвкавост при смяна на автомобила.

  • По-ниски месечни вноски.

  • Поддръжка и гаранция включени в договора.

  • Данъчни облекчения за юридическите лица.

Финансов Лизинг:

  • Възможност да станете собственик на автомобила.

  • Възможност за прехвърляне на амортизация и данъчни облекчения.

  • По-широка гама от финансови продукти и услуги.

Заключение относно Финансов или Оперативен лизинг

Изборът между оперативен и финансов лизинг зависи от индивидуалните нужди и предпочитания на клиента. Оперативният лизинг предлага по-голяма гъвкавост и по-ниски месечни вноски, докато финансовият лизинг дава възможност да станете собственик на автомобила и различни финансови преференции. Следователно, клиентите трябва да сравнят предимствата и недостатъците на всяка опция, за да изберат най-подходящата за тях.

Свържете се с нас за да разберете повече за нашите лизингови услуги, за да намерите перфектния автомобил на най-добрата цена.
Към 👉 лизингов калкулатор
Към 👉лизинг за вашия бизнес
Правата ми относно лизинг

 

Телефон: 0700 50 112

Имейл: INFO@MASTERLEASE.BG

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *