Фирма Мастерлийз ООД e регистрирана като финансова институция в Българската Народна Банка

Удостоверение от БНБ № BGR00418