Какво е Лизинг и какви са предимствата за вашият бизнес?

В тази статия ще научите какво е лизинг и как функционира. В нея сме изброили най-важната информация, която е добре да знаете.
Лизинг е важен инструмент за финансиране, който позволява на фирми и физически лица да използват активи, като например автомобили, машини, оборудване или недвижими имоти, без да ги купуват напълно. Вместо това, те плащат наемна такса за използването на тези активи за определен период от време. Предоставя няколко предимства както за бизнеса, така и за отделните потребители в зависимост от вида на договора, който изберат – финансов лизинг, с опция за закупуване и оперативен лизинг.

Какво е лизинг и как функционира?

Лизингът обикновено се предлага от специализирани финансови институции или от производителите на активите. Клиентът (лизингополучателят) избира актив, който желае да използва, и след това подписва договор с лизинговото дружество. Този договор уточнява вида на лизинговия договор, и неговия срок, размера на наемната такса и други условия, като правото на лизингополучателя да закупи активите в края на периода на лизинга.

Предимствата на Лизинга:

Финансова Гъвкавост:

Лизингът осигурява гъвкавост на клиента, като му позволява да използва активите без значителна първоначална инвестиция. Това е особено полезно за малките и средните предприятия (МСП), които могат да разпределят разходите си във времето.

Опция за закупуване:

Повечето лизингови договори предлагат опция за закупуване на активите в края на периода на лизинга. Това дава възможност на клиента да притежава активите след изтичането на договора, като обикновено се предлагат изгодни цени за покупката. Освен това, някои лизингови договори позволяват смяна на активите по време на периода на лизинга.

Обновяване на Технологиите:

В области като информационните технологии или оборудването за производство, активите често остаряват бързо. Лизингът позволява на фирмите да актуализират оборудването си по-лесно, като просто прехвърлят лизинговия договор към нови, по-модерни модели.

Фискални Предимства:

В много страни, таксовите закони позволяват на компаниите да приспадат наемните плащания от данъчната си база. Това може да намали общите разходи за използване на активите през периода на лизинга.

Приспадане от данъчната база:

В съответствие с българското данъчно законодателство, плащанията по лизингови договори могат да бъдат приспаднати от данъчната основа на фирмата. Това означава, че фирмите могат да намалят своята данъчна основа чрез наемните плащания за лизинг на активи. Този данъчен кредит може да доведе до значително намаляване на общите данъчни задължения на предприятието.

Намалени административни разходи:

Лизингът обикновено включва сервиз и поддръжка на активите, което може да намали оперативните разходи и административната тежест за фирмата. В резултат на това фирмите могат да постигнат по-ефективно управление на разходите си и да подобрят своята финансова ефективност.

Лизингът като оперативен разход:

Вместо да бъде разглеждан като капиталов разход, лизингът може да бъде третиран като оперативен разход във финансовите отчети на фирмата. Това може да има положителен ефект върху финансовото състояние, като се намалява необходимостта от големи начални инвестиции и се подобрява ликвидността на предприятието.

Бърза амортизация:

Във връзка с първата точка, плащанията позволяват на фирмите да освободят капитал и да го вложат в други стратегически активи. Това може да доведе до по-бърза амортизация на инвестициите и повишаване на общата рентабилност на бизнеса.

Важно е обаче да се отбележи, че предимствата на лизинга в България могат да варират в зависимост от конкретните условия на договора, таксовите закони и други фактори. Затова е препоръчително фирмите да се консултират със свои финансови съветници или данъчни експерти, за да разберат най-подходящите опции за тяхната конкретна ситуация.

Заключение:

Лизингът представлява важен инструмент за финансиране, който осигурява финансова гъвкавост и позволява на фирмите да използват активи без голяма първоначална инвестиция. Съчетавайки фискални предимства и възможности за обновяване на технологиите, лизингът е често предпочитаната опция за много бизнеси. Важно е обаче да се разберат добре условията на договора и да се анализират различните опции, за да се осигури най-доброто решение за конкретните нужди на клиента.

Ние от MasterLease разбираме, че всеки бизнес се сблъсква с уникални предизвикателства. Свържете се с нас, за да открием как можем да ви предложим индивидуални финансови решения, за вашето развитие.

Телефон: 0700 50 112

Имейл: INFO@MASTERLEASE.BG

 

Към 👉 лизингов калкулатор
Към 👉лизинг за вашия бизнес
Правата ми относно лизинг

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *